Warsztaty patriotyczne

W ostatni dzień października chętni uczniowie klas piątych odwiedzili salę muzealną mieszczącą się w Koluszkach, by wziąć udział w warsztatach patriotycznych, prowadzonych przez pana Mateusza Jaśkiewicza, który jest prezesem stowarzyszenia Historia Koluszek. Uczniowie mogli obejrzeć wystrój sali muzealnej i zobaczyć jakże cenne znalezisko – Torę z koluszkowskiego getta.

Uczniowie uczestniczyli aktywnie w zajęciach, przypomnieli symbole narodowe, powinności patrioty i rolę małej oraz dużej ojczyzny w życiu każdego człowieka. Na koniec każdy uczeń wykonał własnoręcznie kokardę narodową.