Warsztaty integracyjne w klasach czwartych

Każda klasa potrzebuje się lepiej poznać, stworzyć wspólne zasady, znaleźć drogę do tego, aby można było czuć się razem swobodnie i dowiedzieć się czegoś więcej o sobie po to, by dzięki wspólnej pracy odnosić w przyszłości sukcesy. Wprawdzie uczniowie klas czwartych znają się ze sobą już od ładnych paru lat (niektórzy pamiętają jeszcze wspólne czasy przedszkolne), lecz przejście z pierwszego etapu kształcenia na kolejny pułap nie zawsze jest łatwe. Pragnąc wyjść ku oczekiwaniom młodych ludzi i ich rodziców, pani pedagog  – Jolanta Piasecka zorganizowała w naszej szkole warsztaty integracyjne, których głównym celem, oprócz wspomnianych już czynników spajających grupę, było podniesienie poczucia własnej wartości. Zajęcia, poprowadzone przez zaproszonego gościa – p. Ewę Musiał (pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach),  zostały podzielone na dwa dwugodzinne bloki edukacyjne dedykowane każdej klasie z osobna. W czasie spotkań, które miały charakter warsztatowy, czwartoklasiści  aktywnie uczestniczyli w zajęciach, wykorzystując m.in. formę pantomimy, a także nowatorską zabawę twórczą powiązaną z pracą rzeźbiarza (przewodniczący klasy z zastępcą byli rzeźbiarzami, a ich koledzy i koleżanki żywą gliną). Ta ostatnia forma integracji okazała się być strzałem w dziesiątkę w obu grupach i sprawiła wszystkim dużo naturalnej radości, gdyż jak się okazało poczucie wspólnego sukcesu niezwykle wzmocniło oba zespoły. Niebagatelną rolę w zajęciach integracyjnych odegrały też wychowawczynie klas czwartych – p. Iga Supera i Jadwiga Pira, które wspierały panią pedagog w jej działaniach.

W związku z tym, iż zajęcia cieszyły się ogromnym powodzeniem i spełniły swą rolę w stu procentach, pedagog szkolny wraz z pracownikiem poradni i wychowawcami podjęli decyzję o kolejnym cyklu warsztatów w drugim semestrze, mającym na celu nie tylko podniesienie jakości funkcjonowania zespołów klasowych w atmosferze wzajemnego szacunku, tolerancji i przyjaźni, ale również włączenia elementów profilaktycznych o tematyce zagrożeń wynikających z nadużywania komputerów przez uczniów w swoim wolnym czasie oraz eliminacji agresji słownej.