SZKOŁA Z RÓŻYCY WYRÓŻNIONA W EUROPIE!!!

SZKOŁA Z RÓŻYCY WYRÓŻNIONA W EUROPIE!!!

Miło nam poinformować, iż Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Różycy otrzymała niezwykle prestiżowe wyróżnienie, jakim jest European Quality Label (Europejska Odznaka Jakości) za działania w międzynarodowym  projekcie „Polish – Italian journey through the legends, tales and myths” („Polsko-włoska podróż przez legendy, baśnie i mity”). Jest to już drugi poziom odznaczenia (po ogólnopolskiej nagrodzie), które świadczy o tym, że praca uczniów i nauczycieli została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom. Szkoła otrzymała więc kolejny certyfikat, a sam projekt zostanie pokazany
w specjalnym miejscu na Europejskim Portalu: www.etwinning.net.  
            Nie byłoby tej nagrody bez dobrze przemyślanego planu projektu, systematycznej pracy, godzin spędzonych przy montowaniu filmików, nagrań, przygotowywania kolaży, audiobook’a, e-book’a, a także międzynarodowego spotkania szlakiem legend warszawskich w stolicy Polski. Słowem: nie byłoby tego wyróżnienia bez zaangażowania uczniów ze Szkolnego Klubu Europejskiego EUROMŁODZIAKI i nauczycielek koordynujących projekt: p. Anniki Niburskiej i p. Jolanty Piaseckiej. Dlatego jest ona taka cenna i przede wszystkim zasłużona. Teraz nie pozostaje już nic innego, jak zakasać rękawy i z energią zabrać się za realizację kolejnego projektu…, którego pierwsze kroki już za klubowiczami z Różycy, ale
o tym dowiedzą się Państwo niebawem.

Europejską Odznakę Jakości otrzymują projekty spełniające wysokie kryteria programu eTwinning i nagrodzone wcześniej przynajmniej dwiema odznakami krajowymi. Projekt, który zgłosił i koordynował Szkolny Klub Europejski EUROMŁODZIAKI wraz ze szkołą z Włoch i Rudy Śląskiej otrzymał w sumie 4 odznaki krajowe i 2 europejskie – we Włoszech i Polsce. W gronie tak wyróżnionych eTwinnerów znalazło się jedynie 239 placówek edukacyjnych, w tym Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima z Różycy. Tu można ją odnaleźć  wśród innych nagrodzonych  https://etwinning.pl/239-europejskich-odznak-jakosci/, zaś pod tym adresem https://twinspace.etwinning.net/72029/pages/page/629686 znajduje się przebieg wszystkich działań podejmowanych przez partnerów polsko-włoskiego projektu.