Semestralne zebranie rodziców.

W dniu 9 stycznia 2020r. odbędzie się zebranie rodziców.

17.30 – zebranie ogólne na sali gimnastycznej.

17.45 – zebrania z wychowawcami w klasach.