Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas II-VIII

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2020r., w godzinach:

  1. klasy II a, b, III a, b – 9.00-9.40
  2. klasy IV a,b, V a, b, VI a – 10.00-10.40
  3. klasy VI b, VII a,b, VIII – 11.00-11.40

Wychowawcy będą oczekiwać na Państwa oraz dzieci we wskazanych godzinach, jednak informujemy, iż jest to dobrowolność uczestnictwa.

W związku z koniecznością wprowadzenia nagłych zmian w planie, zostanie on wprowadzony do Librusa dnia 31.08.2020r.

Każdy z Państwa, kto chce skorzystać ze spotkania z wychowawcą musi zachować wszelkie środki bezpieczeństwa (maseczka, rękawiczki, utrzymanie bezpiecznej odległości).