„Rodzina przeciwko przestępczości” – projekt Ministerstwa Sprawiedliwości

21 listopada uczniowie klasy siódmej i ósmej oraz ich rodzice uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez Stowarzyszenie Wolne Miasto Łódź w ramach kampanii „Rodzina przeciwko przestępczości” współfinansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.  Inicjatorką spotkania była pani pedagog – Jolanta Piasecka. W trakcie zajęć młodzi ludzie mieli okazję wzmocnić swoje podstawowe kompetencje społeczne, a także dowiedzieć się jak skutecznie komunikować się z innymi, rozwiązywać konflikty oraz tworzyć zdrowe i trwałe więzi z bliskimi.

Druga część warsztatów skierowana była do rodziców i wychowawców, gdyż to w dużej mierze od nich zależy kształtowanie rozwoju psychospołecznego młodego człowieka. Prowadzony wykład przekazywał istotne wiadomości na temat procesu kształtowania charakteru u młodego człowieka, kontrolowania i rozpoznawania swoich emocji, a także mądrego i kompetentnego funkcjonowania w relacjach domowych.

Obie części warsztatów stanowiły spójną całość i okazały się być niezwykle ciekawą alternatywą wychowawczą, za pomocą której można przeprowadzić nastolatka przez trudny labirynt zasad, samodyscypliny i odpowiedzialności.