RADA PEDAGOGICZNA

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Aneta Mrówka

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Zdzisława Kupisz

KADRA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 • mgr Ewa Agier
 • mgr Justyna Brzezińska
 • mgr Zdzisława Kupisz
 • mgr Agnieszka Nowacka
 • mgr Agnieszka Zaborska
 • mgr Julita Wielgo

JĘZYK POLSKI

 • mgr Annika Niburska
 • mgr Janina Wiśnik
 • mgr Katarzyna Pawlak

JĘZYK ANGIELSKI

 • mgr Annika Niburska
 • mgr Iga Supera
 • mgr Łukasz Radwański

JĘZYK NIEMIECKI

 • mgr Jolanta Piasecka

JĘZYK HISZPAŃSKI

 • mgr Malwina Cichecka

MATEMATYKA

 • mgr inż. Jolanta Molińska
 • mgr inż. Jadwiga Pira

INFORMATYKA

 • mgr inż. Jolanta Molińska

PRZYRODA

 • mgr Aneta Mrówka

BIOLOGIA

 • mgr Adrian Krawczyk

CHEMIA

 • mgr inż. Jolanta Molińska

FIZYKA

 • mgr Anna Mogielińska

GEOGRAFIA

 • mgr Piotr Zendeł

HISTORIA

 • mgr Marta Lewandowska

RELIGIA

 • mgr Adrian Krawczyk
 • ks. Paweł Malinowski

PLASTYKA

 • mgr Ewa Pietrzyk

TECHNIKA

 • mgr Ewa Pietrzyk

MUZYKA

 • mgr Janina Wiśnik

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • mgr Dorota Wilkowiecka
 • mgr Anna Kołodziejczyk

BIBLIOTEKA

 • mgr Grażyna Welc

ŚWIETLICA

 • mgr Zofia Dębska
 • mgr Ewa Pietrzyk
 • mgr Grażyna Welc

OLIGOFRENOPEDAGOG

 • mgr Agnieszka Nowacka

PEDAGOG SZKOLNY

 • mgr Jolanta Piasecka
 • mgr Agnieszka Nowacka

LOGOPEDA

 • mgr Agnieszka Zaborska

DORADZTWO ZAWODOWE

 • mgr

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 • mgr Ewa Pietrzyk

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

 • mgr