SZKOŁA

Szkoła Działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1982 r. nr 3 poz. 19 z późn. zm.) Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59)

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Samorząd Uczniowski
 4. Rada Rodziców

Sekretariat:

 • Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Różycy
 • Różyca, ul. Piotrkowska 11
 • 95-040 Koluszki
 • tel/fax: 44-714-58-36 wew.102
 • tel. komórkowy: 512-446-506
 • e-mail: sp.rozyca@koluszki.pl
 • www: http://www.sprozyca.plw
 • Czynny codziennie w godzinach 7.00-15.00