Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/21

Lista kandydatów przyjętych do Szkoły Podstawowej w Różycy na rok szkolny 2020/21

L.p. Numer wniosku
1. 1
2. 2
3. 3
4. 5
5. 6
6. 7
7. 8
8. 9
9. 10
10. 12
11. 14
12. 15
13. 17
14. 18
15. 19
16. 20
17. 21
18. 23
19. 24
20. 27
21. 28
22. 29
23. 31
24. 32
25. 33

Lista kandydatów nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej w Różycy na rok szkolny 2020/21

L.p. Numer wniosku
1. 4
2. 11
3. 13
4. 16
5. 22
6. 25
7. 26
8. 30

W związku z przyznaniem jednej klasy pierwszej na rok szkolny 2020/21 Szkoła Podstawowa w Różycy nie prowadzi rekrutacji uzupełniającej. Do klasy pierwszej zostały przyjęte dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły Różyca, Kaletnik, Żakowice, Przanowice).