Kolejny międzynarodowy projekt Szkolnego Klubu Europejskiego z Różycy

Szkolny Klub Europejski EUROMŁODZIAKI działający przy Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Różycy nie przestaje zaskakiwać. Po spektakularnych sukcesach dwóch poprzednich projektów – „Culture a window opened to the world” i „Polish – Italian journey through the legends, tales and myths” nagrodzonych ogólnopolskimi nagrodami – Odznakami Jakości eTwinning oraz nagrodą rangi europejskiej – European Quality Label („Polish – Italian journey through the legends, tales and myths”) – młodzi ludzie zrzeszeni w tej organizacji postanowili dalej rozwijać znakomicie zapowiadającą się współpracę międzynarodową. Obecny rok szkolny stawia przed nastolatkami nowe wyzwania. Placówka z Różycy przystąpiła bowiem do przedsięwzięcia „Inspired by…” („Zainspirowani przez…”), w którym wspólnie ze szkołami z miejscowości Capranica z Włoch oraz z zaprzyjaźnioną podstawówką z Rudy Śląskiej, będzie poszukiwać inspiracji w różnych dziedzinach europejskiej sztuki, kultury i literatury. Celem działań SKE jest podtrzymywanie skutecznej komunikacji w języku angielskim, ćwiczenie umiejętności pisania, mówienia,  poszerzanie zasobu słownictwa, rozwijanie wyobraźni i umiejętności współpracy online. W chwili obecnej uczniowie pod kierunkiem: p. Anniki Niburskiej – nauczycielki języka polskiego i  angielskiego oraz p. Jolanty Piaseckiej – germanistki i pedagoga szkolnego,  pracują nad pierwszym etapem projektu – krótkim filmikiem prezentującym grupę z Różycy, miejscowość oraz szkołę, następnie odbędzie się konkurs na logo projektu, aby późną jesienią zacząć właściwe działania zmierzające do poszukiwania europejskich inspiracji. Podsumowaniem projektu ma być wspólna, polsko-włoska sztuka teatralna wystawiona na scenie szkoły we włoskiej miejscowości Capranica w maju 2020, gdzie EUROMŁODZIAKI planują udać się wraz z koordynatorkami projektu.

Kolejny międzynarodowy projekt Szkolnego Klubu Europejskiego z Różycy

Życzymy dalszych sukcesów!!!