Informacja Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach

Informacja o sposobie, trybie realizacji zadań Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej               
w Koluszkach, w tym zamiejscowych stanowiskach pracy w Rzgowie, Tuszynie.

Szanowni Państwo, Rodzice/Opiekunowie, Młodzież, Dzieci i Nauczyciele!

Na skutek Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami, wstrzymane zostają wszystkie zajęcia prowadzone na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Koluszkach do odwołania.   
W związku z powyższym:

 1. Ustala się godziny pracy poradni:
 2. Koluszki – 8.00 -16.00
 3. Zamiejscowe stanowisko pracy w Rzgowie – 8.00-14.00
 4. Zamiejscowe stanowisko pracy w Tuszynie – zamknięte
 5. Ustala się następujący sposób komunikacji:
 6. telefoniczny:
 7. PPP w Koluszkach: 44 714 14 54, 513 702 750
 8. Zamiejscowe stanowiska pracy w Rzgowie: 503 924 115
 9. mailowy:
 10. poradniakoluszki@gmail.com 

Adres do kontaktu z klientami (wsparcie specjalistów):
aby usprawnić komunikację z nami prosimy w tytule maila wpisać specjalistę, z którym chcecie się skontaktować:

dyrektor – wsparcie,
psycholog – wsparcie
pedagog – wsparcie
logopeda – wsparcie
fizjoterapeuta – wsparcie 

 • pppkoluszki@interia.pl – przesyłanie dokumentów, wniosków, opinii nauczycieli itd. 
 • ppp.rzgow@gmail.com -wsparcie specjalistów, przesyłanie dokumentów, wniosków, opinii nauczycieli itd.  DOTYCZY KLIENTÓW Z MIAST I GMIN RZGÓW I TUSZYN.
 • Opinie i orzeczenia wydawane są w ustawowych terminach. Wysyłane na adres domowy bądź osobiście do odbioru po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 • O zmianach terminów badań specjalistycznych zaplanowanych w okresie od 10.04.2020r. do 24.04.2020r. zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.
 • Zajęcia specjalistyczne, w tym grupowe mogą być prowadzone (za zgodą rodzica) drogą środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem.
 • Na stronie Poradni www.ppp-koluszki.pl w zakładce „Aktualności” oraz „Artykuły/Dla Rodzica” dostępne są ciekawe materiały do pracy w domu dla dzieci, młodzieży, opiekunów i nauczycieli.

Zapewniam, że wszyscy specjaliści Poradni pozostają w pełnej gotowości niesienia Państwu pomocy. Życzymy Wszystkim zdrowia i nadziei na dobry kolejny dzień!

                                                                                               
 Aleksandra Balcerak – dyrektor PPP w Koluszkach