Dziękujemy jak każdego roku… Wciąż zbyt mało i nigdy zbyt wiele.

Takie hasło przyświecało tegorocznej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanej 12.10.2019 roku w naszej szkole. Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Pani Dyrektor Anety Mrówki, która powitała przybyłych gości: przedstawiciela Nadleśnictwa Brzeziny Pana Grzegorz Marczyńskiego,  nauczycieli emerytowanych, przedstawicieli Rady Rodziców, wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów. Następnie zaprosiła na część artystyczną, którą przygotowali uczniowie z klasy II a i IVa pod kierunkiem pani Igi Supery i pani Agnieszki Zaborskiej. Młodzi artyści zaprezentowali inscenizację, w której słowem, pieśnią i tańcem uświetnili ten wyjątkowy dzień. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Na zakończenie Pani Dyrektor  podziękowała nauczycielom za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Wręczyła  także dyplomy i piękne książki. Również reprezentacja Rady Rodziców skierowała najlepsze życzenia dla nauczycieli i obdarowała każdego nauczyciela kwiatami z piernika.