,,Dzieci dzieciom”

Dnia 1.10.2019 roku na zajęciach Edukacja dla Bezpieczeństwa poprowadziliśmy pierwsze z zajęcia z zakresu RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa). Lekcja była dla nas wyzwaniem, ponieważ mieliśmy za zadanie omówić i dokonać praktycznej prezentacji w zakresie poprawnego udzielanie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w wypadku samochodowym, omówiliśmy dokładnie sposób poprawnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz pozycję bezpieczną (boczną ustaloną). Uczniowie naszej klasy bardzo chętnie zaangażowali się w prowadzone przez nas zajęcia jak i sprawnie wykonywali powierzone przez nas zadania. Umiejętność wykonywania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej jest bardzo ważna, ponieważ dzięki temu możemy uratować ludzkie życie. Naszym celem w tym roku szkolnym jest przekazanie wiedzy, którą nabyliśmy przez kilka lat nauki młodszym kolegom z naszej szkoły w ramach akcji ,,Dzieci dzieciom”.

Autorzy: Aleksandra Janowska, Wiktoria Doreń i Krzysztof Wojdal