Coroczna akcja charytatywna w szkole w Różycy

Akcja charytatywna „Koleżanko i kolego obdaruj kogoś potrzebującego”na stałe wpisała się w wizerunek Szkoły Podstawowej w Różycy i od lat zebrane w czasie jej trwania dary wspomagają najbardziej potrzebujące rodziny. W tym roku przerosła ona najśmielsze oczekiwania organizatorek – p. Zdzisławy Kupisz i p. Marty Lewandowskiej – gdyż wzięło w niej udział aż 81 darczyńców. Dzięki szczodrości i wielkim sercom ofiarodawców pomoc w postaci paczek zawierających książki, zabawki, pampersy, żywność, artykuły chemiczne i ubrania trafiła do siedemnastu rodzin, a tym samym dwudziestu dziewięciu uczniów z placówki w Różycy. Koordynatorki przedsięwzięcia zaskoczyła różnorodność przynoszonych darów, a także niebywałe zainteresowanie i uznanie ludzi spoza terenu  sołectw związanych z placówką, a nawet osób z zagranicy, które również wsparły akcję. Listę wszystkich darczyńców można znaleźć na stronie internetowej szkoły pod adresem: http://www.sprozyca.pl/akcja-kolezanko-kolego-obdaruj-kogos-potrzebujacego/

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Różycy wraz z pomysłodawczyniami akcji pragną serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce – uczniom, rodzicom, nauczycielom, a także sympatykom i przyjaciołom placówki. Ślemy wyrazy uznania za wielkie serce i szeroki odzew. Liczba zebranych darów przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Są Państwo dowodem na to, że słowa pisarza Khalila Gidrana:  „Istnieją ludzie, którzy dają z radością w sercu. Właśnie ta radość jest ich nagrodą”  są słuszne i znajdują swe potwierdzenie w akcjach charytatywnych jak ta z Różycy.