,,Dzieci dzieciom”


Dnia 1.10.2019 roku na zajęciach Edukacja dla Bezpieczeństwa poprowadziliśmy pierwsze z zajęcia z zakresu RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa). Lekcja była dla nas wyzwaniem, ponieważ mieliśmy za zadanie omówić i dokonać praktycznej prezentacji w zakresie poprawnego udzielanie…

Czytaj dalej...

Dzień Chłopaka w klasach VI


W dniu 26 września uczniowie klas VI a i VI b, pod opieką p. J. Wiśnik, p. D. Wilkowieckiej i p. Z. Dębskiej, udali się do parku trampolin „Saltos”. Wszyscy się doskonale bawili. Dodatkową atrakcją…

Czytaj dalej...

Kolejowe ABC w klasach piątych!


4 października  uczniowie klas Va i V b pod opieką wychowawczyń: p. Anniki Niburskiej i p. Marty Lewandowskiej,  wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa kolejowego  – „Kolejowe ABC”. W tracie spotkania dzieci; poznały,…

Czytaj dalej...

Szlakiem Orlich Gniazd – wycieczka klas piątych na Jurę Krakowsko- Częstochowską


W dniach 1 – 2 października uczniowie klas: Va i Vb, pod opieką wychowawczyń: p. Anniki Niburskiej i p. Marty Lewandowskiej oraz pedagoga szkolnego – p. Jolanty Piaseckiej wybrali się na dwudniową wycieczkę na Jurę…

Czytaj dalej...

„Dzień marchewki”


26 września w naszej szkole odbył się „Dzień marchewki”. Uczniowie klas I-III na przerwie śniadaniowej chrupali pyszne i zdrowe marchewki.  Wcześniej odbyły się pogadanki mające na celu kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu…

Czytaj dalej...

Duży sukces naszych uczniów w wojewódzkich przełajach! Brąz dla Jagody i Amelki!


Gminny Organizator Imprez Sportowych działający przy samorządzie gminnym, zorganizował przy współpracy LKS Koluszki wyjazd na indywidualne wojewódzkie biegi przełajowe Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego do Uniejowa. W imprezie uczestniczyło ponad 500 dzieci w tym bardzo liczna…

Czytaj dalej...

„Sprzątanie Świata” 2019


Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w akcji „Sprzątanie Świata”. 20 września uczniowie usunęli zalegające śmieci w naszym najbliższym otoczeniu. Nazbierali wiele worków odpadów, przy czym uświadomili sobie, że śmiecenie zagraża naszej planecie. Była…

Czytaj dalej...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020


W dniu 2 września w Szkole Podstawowej im. J. Tuwima w Różycy odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020. O godz. 9.30, na sali gimnastycznej, spotkali się uczniowie, rodzice i nauczyciele. Wszystkich zebranych powitała…

Czytaj dalej...

Nowe godziny dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Różycy od dnia 12.09.2019r.


Czytaj dalej...

Stypendium socjalne


Kwota dochodu uprawniająca do uzyskania stypendium szkolnego to 528 zł netto na osobę (dochód za miesiąc sierpień 2019 r.). Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Referacie Edukacji – pokój nr 322, w terminie…

Czytaj dalej...

Zawieszenie strajku.


Informujemy, że zajęcia lekcyjne rozpoczynają się od 06.05.2019r. zgodnie z planem. Pomimo długo trwającego strajku objął on tylko 8 dni z zajęciami dydaktycznymi, co nie zagrozi realizacji treści programowych z bieżącego roku. Dziękujemy Państwu za…

Czytaj dalej...